Javascript Compression, Madness

Source     ::::    http://codeflow.org/entries/2010/aug/25/javascript-compression-madness/ Javascript Compression, Madness maalmood lamaane A ka hor waxaan qoray post oo ku saabsan sida loo sameeyo istuuray n-jirka ee javascript la shiraac. Laakiin